Hos Leader Åland kan ni söka stöd för allmännyttiga projekt som utvecklar lokalsamhället utifrån de behov ert närområde har. 

                            

LEADER är en arbetsmetod för lokal utveckling som har funnits inom EU sedan 1991 och är en förkortning på franska som översatt till svenska betyder ”samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi”. På Åland har metoden använts sedan 2007.

Läs mer om Leader här »

 


 

Bli medlem för att få extra rådgivning i projektens alla skeden.

 

Deltagare i paraplyprojektet FISKEN SKA FRAM?
Läs mer här >>
 

FISKELEADER PROJEKT?
ANSÖK nu

LEADERPROJEKT?
ANSÖK INNAN 20 september

..för att få beslut under hösten 2017. I övrigt kan ansökningar lämnas in när som helst under perioden 2016-2020