PROJEKTSTÖD MED LEADERMETODEN

1. Presentera er idé (Läs mer här »)
Kontakta oss för att presentera er idé innan ni lämnar in ansökan. Skicka en beskrivning av projektet med projektbudget till info@leader.ax eller boka tid för en träff. Vi hjälper er att komma igång med en ansökan.

2. Ansök

ANSÖK OM LEADERPROJEKT »

ANSÖK OM FISKELEADERPROJEKT » 

3. Beslut
Leader Åland bereder ansökan. Vi håller kontakten under processen. Aktionsgruppen (LAG eller FLAG) behandlar projektet på ett möte. När projektet har förordats av Leader Åland skall Landskapsregeringen göra en teknisk kontroll, laglighetsgranskning, och faställa beslutet.

4. Genomförande

Projektet kan börja när ansökan blivit registrerad. Vi rekommenderar dock att man väntar till beslutet från den lokala aktionsgruppen eller Landskapsregeringen kommit.

5. Redovisning
Projektstödet fås mot redovisning (vid flera gånger under projekttiden), alternativt mot ansökan om förskott. Ansökan om redovisning riktas mot Ålands Landskapsregering, via Hyrrä för Leaderprojekt och på pappersblankett för Fiskeleaderprojekt. 
I en redovisning behövs:

  • Textrapport 
  • Bilder
  • Indikatorblankett   (enbart vid slutredovisning)
    Slutrapporten och indikatorblanketten skall godkännas av Leader Åland innan redovisningen kan behandlas (sker automatiskt via Hyrrä)
  • Kopia på fakturor/kvitton
  • Kontoutdrag eller kvitton på att fakturorna är betalda
  • Sammanställning av kostnaderna
  • Talkotimlista   

Fiskeleaderprojekt: Slutrapporten, bilderna och indikatorerna som Leader Åland skall godkänna innan redovisningen kan behandlas vidare, kan skickas till info@leader.ax

 

 


 


Bli medlem för att få extra rådgivning i projektens alla skeden.

Det här projektet finansierias av Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland och Det operativa programmet för fiskerinäringen på Åland 2015-2020

                


 

LEADERPROJEKT
ANSÖK nu

 

FISKELEADER PROJEKT
ANSÖK nu


Ansökningar lämnas in när som helst under perioden 2016-2020