ANSÖK OM STÖD FÖR LEADERPROJEKT: 

E-ansökan

EU kräver numera ett elektroniskt stödsystem. Pappershanteringen minskar och den sökande får möjlighet att följa projektet genom alla processer. 
Ålands Landskapsregering har valt att använda samma system som används i Fasta Finland för motsvarande stöd. Tjänsten kallas Hyrrä.

1. För att kunna logga in i Hyrrä första gången, behöver ni aktivera Hyrrä i Katsotjänsten. (Se videoinstruktion här >>Om ni inte har katsokoder ännu eller behöver ge ny auktorisering till en projektledare kan ni göra det härNär detta är gjort kan du börja använda tjänsten. 

2. Logga in på Hyrrä med dina personliga bankkoder »
Ni kan logga in hur många gånger som helst.
OBS, använd privat surfning. Se videoinstruktion här.

3. Ansök om "Utvecklingsstöd, Åland"

Här visar vi hur man ansöker om sitt första projekt:

 

4. Fyll i formulären och ladda upp bilagorna under fliken projektplan.
Ni kan spara och logga ut för att fortsätta senare. Ta kontakt vid frågor!

5. Personen/personerna med teckningsrätt loggar in med sina bankkoder och undertecknar samt skickar in ansökan. Ni får ett meddelande per e-post när ansökan anhängigjorts. Komplettering görs även via Hyrrä vid behov.

 

Stödansökan kan lämnas in fortlöpande under åren 2016-2020,

Illustration över processen

PROJEKTSTÖDET:

 • 60 % av stödberättigade kostnader (offfentlig finansiering kan max vara 50 000 euro och totalbudget mao inte större än 83 000 euro enligt reviderad strategi from 2017)
 • Rekvistion:
  • Anhållan om förskott
   eller
  • i efterhand mot redovisning, i regel två ggr per år.
 • Resterande 40 % kan bestå av andra bidrag (ej PAF), egna medel eller andra privata bidrag samt talkoarbete

TALKOARBETE / IDEELLT ARBETE / OBETALT FRIVILLIGT ARBETE

I många föreningar ställer medlemmar upp och arbetar gratis. Detta vill vi uppmuntra - därför kan ni som sökande värdera de beräknade arbetstimmarna till 15 euro i timmen. Detta sätts både in som en kostnad i budgeten och räknas som en egen finansiering i finansieringsplanen.

 • Sätts in som en kostnad i projektbudgeten
 • Värderas till 15 euro per person i timmen (samt extra per maskin, se tabell nedan)
 • Beskriv vad arbetet består av i projektbudgeten (uppskattning av hur många personer, timmar och vad som är tänkt att göra)
 • Arbetet fylls under projektets gång i här: Talkotimlista   

 Bli medlem för att få extra rådgivning i projektens alla skeden.

Det här projektet finansierias av Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland och Det operativa programmet för fiskerinäringen på Åland 2015-2020

                


 

och länkar

Innan du börjar:
» Skaffa KATSOkoder 
» Aktivera Hyrrä i KATSO  
» Hyrräs egen anvisning
» INSTRUKTIONSVIDEOS 


BÖRJA ANSÖKA:

 Logga in i 
(Kom ihåg att aktivera via KATSO först)

BILAGOR TILL ANSÖKAN:

Ladda ner listan på alla bilagor »

Projektplansmall   

Indikatorblankett  

Mall för projektbudget  

Konkurrensutsättningsmall  

Medfinansieringsintyg 

Deltagarintyg 

 

 

GODKÄNDA PROJEKTKOSTNADER »

LEADER STRATEGI FÖR ÅLAND 2015-2020 »

Ansökningar lämnas in när som helst under perioden 2016-2020