Samarbetsprojekt Spektrum

Spektrum är ett interregionalt samarbetsprojekt mellan Lokalkraft Leader Åland och Finlandssvenska 4H och Yrkesakademin i Österbotten inom Leaderområdet Aktion Österbotten med temat hållbarhet.Projektet skall lyfta upp och marknadsföra ekonomisk, social…

Fortsätt läsa Samarbetsprojekt Spektrum