Besök av Finlands byar rf

Finlands byar rf (Suomen kylät), en riksorganisation för landsbygdsutveckling som samlar bl.a. byföreningar, Leadergrupper och andra lokala utvecklingsorganisationer på landsbygden, besökte Åland 16-17 december 2019. Vi diskuterade programperioden 2021-2027, vilka…

Fortsätt läsa Besök av Finlands byar rf

Tekniskt problem i Hyrrä

Meddelande från Livsmedelsverket: "Organisationernas Katso-huvudanvändare kan tills vidare inte logga in i Hyrrä i egenskap av representant för en organisation. Organisationsvalet syns i fullmaktstjänsten, men den behörighet som hör ihop…

Fortsätt läsa Tekniskt problem i Hyrrä