Läs mer om artikeln Restaurering av naturbeten Mångstekta
Restaurering av naturbeten Mångstekta, Ronja Brenner och Andreas Nordlund

Restaurering av naturbeten Mångstekta

Restaurering av ca 5,5 ha skog & ängsmark som skall stängslas in för att betas av mjölkkor som tagits ur mjölkproduktion. Stora delar av betet behöver röjas upp från träd/buskar/sly…

Fortsätt läsaRestaurering av naturbeten Mångstekta
Läs mer om artikeln Förbättring av vattenanvändningen på Travbanan
bild Siv

Förbättring av vattenanvändningen på Travbanan

För att inte belasta dricksvattentillgången, vill Ålands hästsportsförening anlägga en borrbrunn på deras område med en tillhörande vattencistern för lagring av vatten. Detta för att kunna sköta bevattningen av ridbanorna…

Fortsätt läsaFörbättring av vattenanvändningen på Travbanan