Restaurering av naturbeten Mångstekta
Restaurering av naturbeten Mångstekta, Ronja Brenner och Andreas Nordlund

Restaurering av naturbeten Mångstekta

Restaurering av ca 5,5 ha skog & ängsmark som skall stängslas in för att betas av mjölkkor som tagits ur mjölkproduktion. Stora delar av betet behöver röjas upp från träd/buskar/sly…

Fortsätt läsa Restaurering av naturbeten Mångstekta

Förbättring av vattenanvändningen på Travbanan

För att inte belasta dricksvattentillgången, vill Ålands hästsportsförening anlägga en borrbrunn på deras område med en tillhörande vattencistern för lagring av vatten. Detta för att kunna sköta bevattningen av ridbanorna…

Fortsätt läsa Förbättring av vattenanvändningen på Travbanan
Integrerad skyddszon i Snicknäs
Lumparland, Snicknäs, Mattias Jansryd

Integrerad skyddszon i Snicknäs

Lumparlands kommun avser anlägga en integrerad skyddszon (fosforfälla) vid Kapellvikens västra strand invid ett utfallsdike.Genom rening av vattnet som rinner i det aktuella utfallsdiket eftersträvas en förbättrad vattenkvalitet i recipienten…

Fortsätt läsa Integrerad skyddszon i Snicknäs

Glad sommar!

Leaderkontoret är stängt under julimånad. E-posten kontrolleras med jämna mellanrum. Vid brådskande ärenden, skicka e-postmeddelande till info@leader.ax. Ha en fin sommar! Alexandra

Fortsätt läsa Glad sommar!

Ansök om projektstöd senast 14 augusti (fiskeprojekt 15 oktober)

I dagsläget har ca 95 % av budgeten för programperioden 2014-2020 förordats av den lokala aktionsgruppen, LAG. De senaste  projektansökningarna är ännu hos Ålands landskapsregering för teknisk kontroll innan slutligt…

Fortsätt läsa Ansök om projektstöd senast 14 augusti (fiskeprojekt 15 oktober)