Webinar: Livet efter pandemin- en ny rural samverkansmiljö?

Välkommen på ett inspirationswebbinarium måndagen den 31.5. kl. 10-12.Arrangör: Temagruppen ”Smarta landsbygder i Svenskfinland och i Norden” (Landsbygdsnätverket i Finland)Anmäl dig till evenemanget senast 28.5 kl. 12.00:https://e.eventos.fi/forms/maaseutu/18bb390b-a666-11eb-a21a-ee6a04371b85

Fortsätt läsaWebinar: Livet efter pandemin- en ny rural samverkansmiljö?

Restaurering av fiskens lekområden i Barskär

Vassröjning under 2021-2022 med hjälp av företaget Aletob samt talkoarbete för hand samt vassröjning med egen båt och klippaggregat. Projektet eftersträvar att restaurera ett gynnsamt lekområde för vårlekande fiskarter (gädda,abborre,…

Fortsätt läsaRestaurering av fiskens lekområden i Barskär