Projekt som genomförs med Leadermetoden inom ramen för det åländska genomförandet av Finlands operativa program för fiskerinäringen 2014-2020, med delfinansiering från Europeiska havs- och fiskerifonden. Startade i praktiken 2016.

Insundet-Träsket reproduktionsområde

Marby byalag tillsammans med Eckerökortet och andra byalag planerar under 2022-23 ett projekt som vill säkerställa möjlig passage uppströms Norrsundet-Insundet-Träsket för lekvandrande fisk. Insundet är en optimal barnkammare för vårlekande…

Fortsätt läsaInsundet-Träsket reproduktionsområde

Restaurering av fiskens lekområden i Barskär

Vassröjning under 2021-2022 med hjälp av företaget Aletob samt talkoarbete för hand samt vassröjning med egen båt och klippaggregat. Projektet eftersträvar att restaurera ett gynnsamt lekområde för vårlekande fiskarter (gädda,abborre,…

Fortsätt läsaRestaurering av fiskens lekområden i Barskär