Projekt som genomförs med Leadermetoden inom ramen för Ålands landsbygdsutvecklingsprogram 2014-2020, med delfinansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Startade i praktiken år 2015.

Virtuella stängsel för åländska förhållanden

Ålands Hushållningssällskap r.f. vill i samarbete med Sveriges forskningsinstitut RISE genomföra ett projekt där vi testar virtuella stängsel i åländska förhållanden. Projektet ligger som en del i Ålands hållbara livsmedelsstrategi.…

Fortsätt läsaVirtuella stängsel för åländska förhållanden
Läs mer om artikeln Restaurering av naturbeten Mångstekta
Restaurering av naturbeten Mångstekta, Ronja Brenner och Andreas Nordlund

Restaurering av naturbeten Mångstekta

Restaurering av ca 5,5 ha skog & ängsmark som skall stängslas in för att betas av mjölkkor som tagits ur mjölkproduktion. Stora delar av betet behöver röjas upp från träd/buskar/sly…

Fortsätt läsaRestaurering av naturbeten Mångstekta
Läs mer om artikeln Förbättring av vattenanvändningen på Travbanan
bild Siv

Förbättring av vattenanvändningen på Travbanan

För att inte belasta dricksvattentillgången, vill Ålands hästsportsförening anlägga en borrbrunn på deras område med en tillhörande vattencistern för lagring av vatten. Detta för att kunna sköta bevattningen av ridbanorna…

Fortsätt läsaFörbättring av vattenanvändningen på Travbanan