Projekt som genomförs med Leadermetoden inom ramen för Ålands landsbygdsutvecklingsprogram 2014-2020, med delfinansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Startade i praktiken år 2015.

Uppgradering av Kökar Museum

 Projektägare: Kökar HembygdsföreningKontaktperson: Sylvia SundströmProjekttid: 22.9.2019 - 31.12.2020Diarienr: ÅLR 2019/636Beviljat stöd: 9 393,69 €Total budget: 15 656,15 €Projektstatus: AvslutatDeltagande personer i projektet: 10Deltagande ungdomar: 3Arbetade talkotimmar: 187Uppgradering av toalett för offentligt bruk, renovering av museets kök,…

Fortsätt läsaUppgradering av Kökar Museum