Projekt som genomförs med Leadermetoden inom ramen för Ålands landsbygdsutvecklingsprogram 2014-2020, med delfinansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Startade i praktiken år 2015.

Lantbruksmuseum & traktorupplevelser

Ålands veterantraktorklubb rf inrättar lantbruksmuseum på Ålands landsbygdscentrum, höja säkerheten för traktorpullingen och bygga en skrinda för traktorturer för barn.LAGs motivering: Projektet bevarar och tillgängliggör kulturarv. Projektägare: Ålands veterantraktorklubb rfKontaktpersoner: Christina JanssonProjekttid: 02.02.2018-02.02.2019Diarienr: ÅLR 2018/519Förordat stöd: 23 764,97…

Fortsätt läsaLantbruksmuseum & traktorupplevelser

Enskär

Eckerö båtförening ökar tillgängligheten samt anlägger en historisk och naturvisande vandringsled med tillhörande museum och bekvämligheter så som wc, dusch, gemensamt samlingshus och grillplats för gästerna på ön Enskär.Eckerö båtförening…

Fortsätt läsaEnskär