Framtiden 2023-2027

Leader 2023-2027 ?

Leader och lokalt ledd utveckling utförs av lokalbefolkningen för lokalbefolkningen.
Nu har du möjlighet att påverka vad vi ska satsa på under åren 2023-2027 genom Leader och Fiskeleader. Bidra med din åsikt genom att svara på den korta enkäten anonymt nedan. Vid behov kan du skicka utvecklingsförslag till info@leader.ax. Tack på förhand!

För åren 2023-2027 har Ålands landskapsregering föreslagit 1,3 miljoner euro för Leader i den åländska delen av Finlands CAP-strategiplan (tidigare landsbygdsutvecklingsprogram) och 580 000 euro för Fiske-Leader (lokal utveckling) inom den åländska delen av Finlands program för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden.

Föreningen Leader Åland har under årsskiftet 2021/2022 lämnat in remissutlåtande för båda programmen, vilka kan läsas här:
– Remissutlåtande på CAP-strategiplanen för 2023-2027
– Remissutlåtande på Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program 2021-2027

Mer information om programmen i sin helhet finns här: 
Landsbygdsutvecklingsprogrammet (CAP) 2023-2027 
Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027

Under året kommer vi att arbeta med att ta fram förslag på lokala utvecklingsstrategier för vad den allokerade finansieringsramen skall användas till under de kommande åren. Medlemmarna och intressenter kommer att involveras och ge möjlighet att ge synpunkter. 

Har du en idé och önskemål? Skicka in dessa till info@leader.ax eller på enkäten ovan.

Mer information om strategiarbetet och utvärderingen av nuvarande programperiod kommer senare under året.