Föreningens höstmöte 24.11.2021

Välkommen till Leader Ålands höstmöte!

OBS! Pga sjukdom hålls mötet helt online! Begär länk till mötet från info@leader.ax

Mariehamns Pensionärsförening presenterar sitt projekt ”Häng med upp på nätet!” i samband med mötet.

Tid: Onsdagen den 24 november 2021 kl. 18.00
Plats: Alandia Trade Center, Nygatan 6, 22100 Mariehamn

OBS! Pga sjukdom hålls mötet helt online! Begär länk till mötet från info@leader.ax

Anmäl er i formuläret https://forms.gle/vX9h9PEe4bM2bTZZ7
eller direkt till info@leader.ax 

Föredragningslista:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. Föredragningslistan för mötet godkänns
 5. Verksamhetsplanen för 2022 fastställs (bilaga)
 6. Fastställande av medlemsavgiften, mötesarvoden, övriga ersättningar och följande års budget (bilaga)
 7. Val av styrelsens ordförande. Val av övriga medlemmar i styrelse och lokala aktionsgrupper
  Valberedningen (Karin Rosenberg-Brunila, Lennart Joelsson och Rosita Broström) förbehåller sig rätten att justera det slutliga förslaget innan höstmötet.
 8. Val av en verksamhetsgranskare samt en suppleant för verksamhetsgranskaren för 2022
 9. Övriga ärenden
 10. Mötets avslutande

Vi bjuder på fika under mötet.

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter