Ådans vänner

Archipelago Pares rfs projekt Ådans vänner strävar efter att gynna sjöfågelstammarna i landskapet Åland. Projektet är indelat i två huvudkategorier, där den ena linjen fokuserar på stödåtgärder vid häckning och den andra linjen fokuserar på att minska predationen av häckande sjöfågel, bon och ungar.
Läs mer här >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved