Återskapande av strandäng

Torsholma Fiske- och Byalag röjer ett ca 4 ha stort område från sly och vass samtidigt som det byggs en inhängnad för highland cattle och får. Projektet återskapar strandängar samt bevarar ängsväxter och för området unika växtarter. Såväl ortsbor som turister får ta del av betande strandängar som idag är sällsynt pga vass och sly.
Läs mer >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved