Brunnby studieresa

Studieresa för unga lantbrukare för att få ny kunskap och kontaktnät. Avsikten är att förkovra sig gällande både teknologi, odling och ekonomi. Målsättningen är att optimera så att det blir ekonomiskt hållbart.

Läs mer här

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved