Demokrati med film i skärgården

Projektets syfte är att utveckla och stärka ungas engagemang, kunskap om och påverkan i lokalsamhället med hjälp av kunskaper kring film och filmskapande samt kreativitet. Detta sker genom skapande, diskussioner och reflektioner med film och media som redskap på workshops och läger samt genom utveckling av metoden film as a summerjob.
Läs mer >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved