Fiskets ansikten

Syftet med projektet är att genom 3 olika korta videoporträtt visa hur människor skapar sin försörjning och livsstil runt fisket och fiskandet på Åland. Detta för att visa att utkomst från havet fortfarande är ett möjligt val för människor som vill skapa sin egen försörjning och framtid. I porträtten är det tänkt att skildra en yrkesfiskare, en fiskeguide och en fiskodlingsarbetare. Dessa videoporträtt kommer att ackompanjera en kampanj för att främja konsumtionen av lokal fisk på Åland, samt visas under en skolturné för åländska högstadieelever. Läs mer >>

© All rights reserved