Förbättring av vattenanvändningen på Travbanan

För att inte belasta dricksvattentillgången, vill Ålands hästsportsförening anlägga en borrbrunn på deras område med en tillhörande vattencistern för lagring av vatten. Detta för att kunna sköta bevattningen av ridbanorna och travbanan vilket är ett måste för att kunna hålla dem i tävlingsbartskick. Läs mer >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved