Förbättringar för fiskens lekområde vid Skråbjörkö

Hemviken är en av de få dokumenterade lekvikar för bl.a. gäddan i den nordvästra skärgården. Vassbältet har vuxit sig kraftigare år efter år och en märkbar försämring av bottenfaunan uppstått. På grund av Hemvikens djup som är störst längre in i viken har en sedimentering uppstått som på sikt hotar att kväva kransalgerna. Syftet är att förbättra och stoppa en ökad sedimentering genom att bekämpa vassen under två år i följd.
Projektet genomförs inom Leader Ålands temaprojekt Fisken ska fram.
Läs mer >>

© All rights reserved