Hullvik brygga

Vårdöby fiskelag grundreparerar Hullvik postbrygga, som i generationer har fungerat som fisklandningsplats och servicebrygga för fiskets behov. Bryggan har fortsättningsvis användning som servicebrygga för fiskare och fiskodlare, samt som brygga för utsättning av fiskyngel. Platsen är historisk eftersom den gamla postrotevägen även gick till Hullvik. Postrotevägen och bron är öppen för allmänheten. Läs mer >>

© All rights reserved