Klimatsmart ekologisk odling – för alla generationer

Ekologiska Odlarna på Åland r.f. vill verka för ett ökat odlingsintresse, vidareutveckla odlingsformer som är ekologiska och klimatsmarta och att odla tillsammans med barn. Projektet vill även verka för ökad biodiversitet, ökad kolinlagring och bättre jordhälsa, att ta tillvara vatten samt samarbeta och dela erfarenheter. Detta är tänkt att ske genom kurser, föreläsningar, stöd och en vilja till konstruktiva lösningar, brain-stormning, fortbildning, workshops, resor och gårdsbesök, med uppföljningar, utvärderingar och vidareutveckling.
Läs mer >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved