Öka Lappos attraktionskraft

Syftet med projektet är att göra Lappo till en mer attraktiv destination för besökare, men även att utöka utbudet av aktiviteter för Lappobor. Projektet inbegriper lekplats, omklädningshytt och utegym vid simstranden, förbättrad skyltning över Lappos sevärdheter, rastplatser längs med vandringsleden och ett sjöfararkapell. Läs mer >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved