Ta tillvara sälskinn

Ålands slöjd och konsthantverk anordnar kurser i ekologisk, traditionell garvning och sömnad av sälskinn. För att öka intresset för en etisk säljakt och därmed effektivare kunna skydda lokala fiskbestånd behöver vi ha kunskaperna att ta vara på bytet. Målgruppen är främst jägare och hantverkare. Läs mer>>

© All rights reserved