Uppgradering Kökar hembygdsmuseum

Uppgradering av toalett för offentligt bruk, renovering av museets kök, inredning av befintlig ladugård tänkt för att visa konstens Kökar.
Läs mer >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved