Vandring på Åland

Projekt Vandring på Åland är ett samarbete mellan Visit Åland, 12 kommuner och 22 vandringsstigar och- leder på Åland. Detta projekt fokuserar på att genomföra följande åtgärder: tydlig vägskyltning, informationsskylt vid startplats och markeringsstolpar, tryckt och -digitalt informationsmaterial, förbättring av fysisk tillgänglighet samt möjlighet till rastplats. Resultatet av projektet gynnar både lokalbefolkning och besökare utifrån i alla åldrar samt främjar hälsa och välmående. På Åland finns en stor variation av vandringsstigar och -leder, där var och en kan hitta sin favorit på basen av det geografiska läget, flora och fauna, sevärt och kultur, sträcka och svårighetsgrad. Målsättningen med projektet är att bättre synliggöra och digitalisera informationen för vandraren. Det ska vara lätt att hitta, förstå och vandra. Detta projekt är ett led i ett långsiktigt arbete med att bygga en reseanledning kring vandring på Åland och på så sätt stärka det gemensamma arbetet mot ett hållbart och bärkraftigt samhälle.
Läs mer >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved