Virtuella stängsel för åländska förhållanden

Ålands Hushållningssällskap r.f. vill i samarbete med Sveriges forskningsinstitut RISE genomföra ett projekt där vi testar virtuella stängsel i åländska förhållanden. Projektet ligger som en del i Ålands hållbara livsmedelsstrategi. Naturbeten är en del av Ålands kulturlandskap och bevarandet av dessa är viktigt för att upprätthålla en hög biodiversitet. Ett virtuellt stängsel fungerar så att djuren har en transponder som hänger i ett halsband. Djurägaren ritar upp ett virtuellt stängsel i sin telefon eller på en platta. Djurets transponder känner av om djuret kommer i närheten av det virtuella stängslet med hjälp av GPS teknik. Om djuret närmar sig betets gräns kommer en ljudsignal att höras från transpondern. Ljudsignalen ökar i styrka fram till betets gräns. Om djuret väljer att fortsätta över gränsen får djuret en elstöt från transpondern. Projektets fokus ligger inte i framtagandet av själva tekniken. Tekniken finns redan, vi vill endast testa systemet i åländska förhållanden för att säkerställa att det håller måttet enligt Ålands lagstiftning och kan vara till nytta för biologisk mångfald, djurvälfärd, landskap och lantbrukarens konkurrenskraft på Åland. Läs mer >>

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved