Visualisering av bygdehistoria

Pålsbölenejdens byalag visualiserar bygden i förgången tid genom katalogisering av sparade bruksföremål och iordningsställning av befintliga utrymmen för detsamma.

Läs mer här

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

© All rights reserved