Erkas köksspis och bakugn

 

Projektägare: Vårdöby-Strömsöby byalag
Kontaktpersoner: Gunilla Boman
Projekttid: 25.02.2016-31.12.2016
Diarienr: ÅLR 2016/1680
Utbetalt stöd: 2693,77 €
Total budget: 4489,62 €
Projektstatus: Avslutat

Offentlig beskrivning:
"Restaurering av befintlig murad köksspis med bakugn i Erkas mangårdsbyggnad i Vårdö by, Vårdö, Åland." Byalaget kommer att bjuda in till tillfällen till workshops och kurser gällande restaurering och bakning.

LAGs motivering:
Projektet värnar om att föra vidare traditioner till kommande generationer.

LÄS SLUTRAPPORTEN HÄR »

Se reportage från Ålands radio & tv här »

   Deltagande individer i projektet:16
   Antal deltagande ungdomar i projekten (15-29 år):2
   Arbetade frivilliga timmar (talko): 144