FISKELEADERPROJEKT 2014-2020

FÖRORDADE AV FISKETS LOKALA AKTIONSGRUPP (FLAG)

MILJÖPROJEKT

  

Förordat projekt som väntar på beslut från LR:

Restaurering av fiskväg till Leviksfjärden, Skarpnåtö fiskelag


KUNSKAPSPROJEKT

Inspirationsresa till Västkusten, Skördefestens Vänner

(sidorna under uppdatering)

 


UPPLEVELSEPROJEKT