Föreningsbigården

Projektägare: Ålands biodlarförening
Kontaktpersoner: Torbjörn Eckerman
Projekttid: 29.02.2016-31.03.2018
Diarienr: ÅLR 2016/1676
Beviljat stöd: 69 975 €
Total budget: 116 625 €
Projektstatus: Avslutat

Offentlig beskrivning:
"Ålands biodlarförening vill uppföra en byggnad som blir en föreningsbigård, i den ska finnas mötes- och kurslokal, samt utrymme för honungshantering (slungning) och för att tillvarata eget vax. För vår föreningsbigård behövs ett helt nytt hus på området vi arrenderar av landskapsregeringen (vägen mot Stallhagen, Grelsby, Finström)."

LAGs motivering:
Föreningen kommer genom att hålla kurser, bisafai, surrkvällar och studiebesök av bl.a. daghem och skolklasser att sprida kunskap och öka både vuxna och barns medvetenhet om miljö. Föreningens bisamhällen ökar den biologiska mångfalden.

LÄS PROJEKTETS SLUTRAPPORT HÄR >>

 

   Deltagande individer i projektet: 37
   Antal deltagande ungdomar i projekten (15-29 år): 0
   Arbetade frivilliga timmar (talko): 243