Jåsholm naturmotionsstig

Projektägare: Brändö IK
Kontaktpersoner: Kim Hohmann 
Projekttid: 29.02.2016-30.09.2017
Diarienr: ÅLR 2016/1687
Beviljat stöd: 7 632,02 €
Total budget: 12 270,04 €
Projektstatus: Avslutat

Offentlig beskrivning:
"Brändö idrottsklubb anlägger en naturmotionsstig på Jåsholm söder om Brändö by. Med motionsstigen vill vi främja möjligheterna till vardagsmotion. Naturmotionsstigen på Jåsholm är avsedd för alla kommunens invånare: olika element på stigen tilltalar olika åldersgrupper. Det planeras ett picknickställe, informationstavlor och enkla klätterställningar på området."

LAGs motivering:
Projektet främjar möjligheterna till vardagsmotion.

  

   Deltagande personer i projektet: 14
   Antal deltagande ungdomar i projekten (15-29 år):1
   Arbetade frivilliga timmar (talko): 172