Lantbruksmuseum & traktorupplevelser

Projektägare: Ålands veterantraktorklubb rf
Kontaktpersoner: Christina Jansson
Projekttid: 02.02.2018-30.06.2019
Diarienr: ÅLR 2018/519
Förordat stöd: 23 910 € 
Total budget: 39 850 €
Projektstatus: Pågående

Offentlig beskrivning:
"Ålands veterantraktorklubb rf inrättar lantbruksmuseum på Ålands landsbygdscentrum, höja säkerheten för traktorpullingen och bygga en skrinda för traktorturer för barn."

LAGs motivering: 
Projektet bevarar och tillgängliggör kulturarv.