Levande Markusböle

Projektägare: IFFK
Kontaktpersoner: Daniel Melander
Projekttid: 29.02.2016-31.03.2018
Diarienr: ÅLR 2016/1754
Utbetalt stöd: 18 092,23 €
Total budget: 30 153,73 €
Projektstatus: Avslutat

Offentlig beskrivning:
"Fotbollsplanerna i Markusböle har en lång historia bakom sig med många ungdoms- och seniormatcher som har spelats där. Målet för IFFKs projekt är att renovera huvudläktaren för att fortsätta kunna erbjuda alla åskådare en säker och bekväm upplevelse när de besöker Markusböle för tävlingar, matcher, turneringar, fotbollsskolor och träningar m.m. Det här är ett av flera projekt som IFFK planerar för att utveckla det till ett levande Markusböle."

LAGs motivering:
För att fortsätta kunna erbjuda åskådare och deltagare säkra och bekväma upplevelser vid fritidsevenemang som arrangeras på den välbesökta idrottsanläggningen i Markusböle.

Utdrag från projektets slutrapport:
"Det visade sig att vi kunde genomföra projektet till en totalkostnad på under hälften av vad vi beräknade i vår budget. Detta dels pga sparsamhet gällande faktiska kostnader och val samt en god uppslutning av frivillig arbetskraft.

Med detta projekt ville vi inte enbart uppnå målet att bygga en läktare som gör att det är säkert och bekvämt att besöka vår idrottsanläggning. Vi ville också visa Finströms kommun och andra parter, så som sponsorer och andra föreningar, att vi är en livskraftig idrottsförening som kan åstadkomma mycket. Och att vi inte enbart ser till vår egen verksamhet bara för att få den att snurra runt utan också utveckla den och se framåt, försöka vara en nyttig del av samhället och därmed också få en större uppskattning för det arbete som vi gör inom föreningen. 
Vi har nu i början av 2018 inlett diskussioner med Finströms kommun om större åtgärder och förbättringar vid Markusböle idrottsanläggning och vi tror att en del av osaken till att vi har tillåtits starta upp en arbetsgrupp tillsammans med kommunen beror på att vi så framgångsrikt rodde detta Leaderprojekt i hamn."


Bild av den gamla läktaren

   Deltagande personer i projektet: 57
   Antal deltagande ungdomar i projekten (15-29 år): 7
   Arbetade frivilliga timmar (talko): 408,50