Norrby Ångbåtsbrygga

Projektägare: Norrby Fiskelag
Kontaktpersoner: Joakim Sjögren
Projekttid: 01.09.2018-31.12.2019
Diarienr: ÅLR 2018/4197
Beviljat stöd:  22 488 €
Total budget: 37 480 €
Projektstatus: Pågående

 

Offentlig beskrivning:
Norrby samfällda land och vattenområden grundrenoverar badbrygga och hopptorn samt området runtiomkring i Norrby, Lemland. Den gamla ångbåtsbryggan i Norrby som används främst som badbrygga av barn och ungdomar behöver få ett nytt lock, kompletterande pålar och hopptornet skall bytas ut. Vattendjupet runt bryggan och hopptornet skall uppfylla de krav som ställs för dessa badaktiviteter. Området kring badplatsen skall snyggas till och utvecklas till en inbjudande samlingsplats.

LAGs motivering: Projektet skapar engagemang och delaktighet genom att förbättra och tillgängliggöra en befintlig träffpunkt och samlingsplats