Nybonds i Krogstad

Projektägare: Nybonds i Krogstad rf
Kontaktpersoner: Ann-Sofi Joelsson 
Projekttid: 20.01.2017-20.10.2019
Diarienr: ÅLR 2017/652
Beviljat stöd: 49 999,80 €
Total budget: 83 333 €
Projektstatus: Pågående 

Foto: Nybonds i Krogstad lånad bild från Facebook

Offentlig beskrivning:
"Föreningens syfte är att befrämja stärkande av känslan för hembygden (kulturarvsbevaring) och informera, utbilda dagens unga invånare i hur man levde på 1800-1900talet, genom utställningar och kurser samt olika aktiviteter i gammalt hantverkssysslor, genom att bevara det unika bostadshuset som är byggnadsminnesförklarat. För att möjliggöra detta krävs en del renoveringar och investeringar. Samtliga hus skall även invalidanpassas med diskreta ramper. Museigården är öppen för alla invånare och besökare."

LAGs motivering:
Projektet bevarar och utvecklar kulturarvet samt sprider kunskap om tradition och historia vidare till unga och andra invånare på ett tillgängligt och informativt sätt.