Öka Lappos attraktionskraft

Projektägare: Lappo Ungdomsförening
Kontaktpersoner: Tiina Thörnroos
Projekttid: 26.5.2018-31.5.2020
Diarienr: ÅLR 2018/3752
Beviljat stöd:  11 955 €
Total budget: 19 925 €
Projektstatus: Pågående

 

Offentlig beskrivning: Syftet med projektet är att göra Lappo till en mer attraktiv destination för besökare, men även att utöka utbudet av aktiviteter för Lappobor. Projektet inbegriper lekplats, omklädningshytt och utegym vid simstranden, förbättrad skyltning över Lappos sevärdheter, rastplatser längsmed vandringsleden och ett sjöfararkapell.

LAGs motivering: Projektet är kostnadseffektivt och utvecklar området för både boende och besökare