Östergårds väderkvarn

Projektägare: Östersockens byalag rf
Kontaktpersoner: Göran Jansson
Projekttid: 01.02.2018-07.08.2018
Diarienr: ÅLR 2018/919
Utbetalt stöd: 5 099,80 €
Total budget: 8 503,67 €
Projektstatus: Avslutat

Offentlig beskrivning:
"Östersocknens byalag har för avsikt att renovera en väderkvarn från 1900 vid Östergårds i Sommarö, Föglö. Renoveringen skall ske omsorgsfullt och kvarnen skall rustas till ursprungligt skick. Målet är att bevara väderkvarnen och göra den synlig till landskapsvägen, turister och ortsbefolkning får besöka väderkvarnen, inne i kvarnen finns information."

LAGs motivering: 
Projektet bevarar och tillgängliggör kulturarv.

Sluttext:
"Östersocknens byalag och Sommarö fiskelag startade projektet under våren 2018 med röjning av buskar och träd för att göra kvarnen synlig till landskapsvägen. 
Peter Karlsson tillverkade vingar och löpare och hjälpte till med monteringen. Sex personer deltog i talkoarbete. 
Under sommaren har renoveringen fortsatt och nu är renoveringen klar, och kvarnen står som ett smycke på berget intill Östergårds i Sommarö Föglö."

   Deltagande personer i projektet: 7
   Antal deltagande ungdomar i projekten (15-29 år): 0
   Arbetade frivilliga timmar (talko): 166