Prentisarnas förberedelser för Tall Ships Race 2021

Projektägare: Skeppsföreningen Albanus
Kontaktpersoner: Heidi Oliveira
Projekttid: 22.09.2017-31.12.2020
Diarienr: ÅLR 2017/7362
Beviljat stöd: 29 520 €
Total budget: 49 200 €
Projektstatus: Pågående 

Offentlig beskrivning:
"Ungdomsseglingar på Albanus där målet är att segla Tall Ships Race i Östersjön 2021"

LAGs motivering:
Projektet ger unga en meningsfull fritid, lärdom om samarbete och kännedom om ett viktigt kulturarv.