Räddande av Gottbysund naturbiotop

Projektägare: Simon Karlsson
(FO-nr 2473967-8)
Projekttid: 20.01.2017 - 30.10.2017
Diarienr: ÅLR 2017/650
Utbetalt stöd: 7 507,08 €
Total budget: 12 522,79 €
Projektstatus: Avslutat

 

Offentlig beskrivning:
"Ett restaureringsprojekt av naturbiotop som över tid leder till ett öppet landskap rikt på en mångfald av fauna och flora, där ekologiska kor kommer beta fritt och turister och lokalbefolkning kan beskåda det på sin väg ner till simstranden, Gottbysund."

LAGs motivering:
Projektet bevarar och utvecklar ett attraktivt landskap och sprider kunskap och ökar naturglädjen hos barn och unga 

Läs slutrapporten här >>

        

   Deltagande individer i projektet: 3
   Antal deltagande ungdomar i projekten (15-29 år): 0
   Arbetade frivilliga timmar (talko): 232

 

 

På bilden nedan syns skillnaden som ett första resultat av projektet.
På vänster sida om stängslet har djuren betat under 2017 
och på höger sida om stängslet har inte djuren haft tillgång.

Foto: Simon Karlsson 2018