Traktor och skjul

Projektägare: Sottunga hembygdsförening rf
Kontaktpersoner: Björn Rönnlöf
Projekttid: 20.01.2017-31.12.2019
Diarienr: ÅLR 2017/635
Beviljat stöd: 27 228 €
Total budget: 45 380 €
Projektstatus: Pågående 

 

Offentlig beskrivning:
"Sottunga Hembygdsförening renoverar traktor från 1925 och bygger förvaringsutrymme för traktorn och andra jordbruksredskap i anslutning till hembygdsgården. Redskapen förevisas och beskrivs för allmänheten och traktorn deltar dessutom i utställningar och sammankomster. Under renoveringstiden ordnas öppethus-tillfällen så att allmänheten kan följa med traktorrenoveringen."

LAGs motivering:
Projektet bevarar och skapar ny kulturverksamhet och aktiverar bosatta att delta i aktiviteter.