Vargskärsgården projektet

Projektägare: Vargskär byalag
Kontaktpersoner: Annette Bergbo 
Projekttid: 25.09.2017-31.12.2020
Diarienr: ÅLR 2017/7287
Beviljat stöd: 49 779 €
Total budget: 82 965 €
Projektstatus: Pågående 

Offentlig beskrivning:
"Vargskärs byalag r.f. ser det som ofrånkomligt att bl.a. via en takomläggning rädda områdets enda samlingspunkt, den kulturhistoriskt viktiga Vargskärsgården med mål att motverka utflyttning likväl som att locka till inflyttning. En livskraftig samlingsplats kan i sin tur öppna möjligheten för lokalbefolkningen att befrämja skärgårdens traditioner och kulturarv till kommande generationer."

LAGs motivering:
Projektet förbättrar förutsättningarna för att bibehålla en livskraftig samlingsplats i skärgården