Ansvarig för driften av LAG och FLAG 2015-2020:
Firma Visuella (Alexandra de Haas)
info@leader.ax

Ordförande för Lokalkraft Leader Åland och LAG 2018:  
Tage Eriksson

Ordförande för FLAGs beslutande organ 2018:
Peter Selander

KONTAKT:
Mobiltel: +358 (0)457 34 50 450
E-post: info[at]leader.ax

VÄLKOMMEN TILL OSS!
Vi finns tillgängliga per mail och telefon alla dagar.  

Post/faktureringsadress:
PB 229
AX - 22101 MARIEHAMN

 

Vi finns även på Facebook: