Nu finns Leader Ålands kontor mitt på Åland!

Från Mariehamn:
Kör på landsväg 2 mot Godby. Efter ca 5 km sväng höger mot Jomala Kyrka. Följ skyltningen till Ålands Landsbygdscentrum.

Från Norra Åland:
Kör på landsväg 2 mot Mariehamn. Sväng vänster vid skyltningen till Ålands Landsbygdscentrum.

Besök Ålands Landsbygdscentrum här >>>

 

 

KONTAKT:

Mobiltel: +358 (0)457 34 50 450
E-post: info[at]leader.ax
Besöksadress: Ålands Landsbygdscentrum, Jomalagårdsvägen 16

Post/faktureringsadress:
PB 229
AX - 22101 MARIEHAMN

VÄLKOMMEN TILL OSS!
Vi finns tillgängliga per mail och telefon alla dagar.  

Projektkoordinator för
LAG och FLAG 2015-2020: 

Alexandra
de Haas 
info@leader.ax
0457 34 50 450

 

Ordförande för Lokalkraft Leader Åland och LAG 2018:  
Tage Eriksson

Ordförande för FLAGs beslutande organ 2018: 
Peter Selander

 

Vi finns även på Facebook: