Klicka på logotyperna för att komma vidare till deras hemsidor.

 
- Övriga leaderområden i Finland 


 - elektroniskt stödsystem

- Rådgivning vid Ålands landsbygdscentrum

 

NÄRINGSAVDELNINGEN

Almänna byrån

Fiskeribyrån

Landsbygdsutvecklingsprogrammet

Europeiska havs- och fiskerifonden

Ålands strukturfondsprogram

Interreg-programmet Cental Baltic 2014-2020