Hos Leader Åland kan ni söka stöd för allmännyttiga projekt som utvecklar lokalsamhället utifrån de behov ert närområde har. 

LEADER är en arbetsmetod för lokal utveckling som har funnits inom EU sedan 1991 och är en förkortning på franska som översatt till svenska betyder ”samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi”. På Åland har metoden använts sedan 2007.

Under perioden 2014-2020 genomförs Leader på Åland genom två EU-program. Hos Lokalkraft Leader Åland kan ni söka stöd för ert Leaderprojekt eller ert Fiske-Leaderprojekt.

Läs om ansökning här >>

Läs mer om Leader här »

Vanliga frågor >>

 


 

Bli medlem för att få extra rådgivning i projektens alla skeden.

                            

(klicka ↑)

Stödansökningar kan lämnas in fortlöpande, men behöver vara kompletta minst 3 veckor innan mötet.

Sökande rekommenderas dock lämna in tidigare så den tekniska beredningen hinner utföras innan arbetsgrupperna träffas.

Rådgivning och hjälp före, under och efter processen erbjuds vederlagsfritt från Lokalkraft Leader Åland.