Hos Leader Åland kan ni söka stöd för allmännyttiga projekt som utvecklar lokalsamhället utifrån de behov ert närområde har. 

                            

LEADER är en arbetsmetod för lokal utveckling som har funnits inom EU sedan 1991 och är en förkortning på franska som översatt till svenska betyder ”samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi”. På Åland har metoden använts sedan 2007.

Läs mer om Leader här »

 


 

Bli medlem för att få extra rådgivning i projektens alla skeden.

Ansök 1-2 månader innan behandlningsdatum. Rådgivning och hjälp före, under och efter processen erbjuds vederlagsfritt från Lokalkraft Leader Åland.