Hos Leader Åland kan ni söka stöd för allmännyttiga projekt som utvecklar lokalsamhället utifrån de behov ert närområde har. 

LEADER är en arbetsmetod för lokal utveckling som har funnits inom EU sedan 1991 och är en förkortning på franska som översatt till svenska betyder ”samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi”. På Åland har metoden använts sedan 2007.

Under perioden 2014-2020 genomförs Leader på Åland genom två EU-program. Hos Lokalkraft Leader Åland kan ni söka stöd för ert Leaderprojekt eller ert Fiske-Leaderprojekt.

ANSÖK HÄR >>

Vanliga frågor >>

Läs mer om Leader här »

 


 

Bli medlem för att få extra rådgivning i projektens alla skeden.

ANSÖKNINGSDEADLINE 2019:

31 januari
31 mars
31 maj
30 september
30 november

Rådgivning och hjälp före, under och efter processen erbjuds vederlagsfritt från Lokalkraft Leader Åland.