PROJEKTSTÖD MED LEADERMETODEN

1. Presentera er idé (Läs mer här »)
Kontakta oss för att presentera er idé innan ni lämnar in ansökan. Skicka en beskrivning av projektet med projektbudget till info@leader.ax eller boka tid för en träff. Vi hjälper er att komma igång med en ansökan.

2. Ansök (klicka för att komma vidare)

ANSÖK OM LEADERPROJEKT »

ANSÖK OM FISKELEADERPROJEKT » 

3. Beslut
Leader Åland bereder ansökan. Vi håller kontakten under processen. Aktionsgruppen (LAG eller FLAG) behandlar projektet på ett möte. När projektet har förordats av Leader Åland skall Landskapsregeringen göra en teknisk kontroll, laglighetsgranskning, och faställa beslutet.

4. Genomförande

Projektet kan börja när ansökan blivit registrerad. Vi rekommenderar dock att man väntar till beslutet från den lokala aktionsgruppen eller Landskapsregeringen kommit.

5. Redovisning (Läs mer här >>)
Projektstödet fås mot redovisning (vid flera gånger under projekttiden), alternativt mot ansökan om förskott. Ansökan om redovisning riktas mot Ålands Landskapsregering, via Hyrrä för Leaderprojekt och på pappersblankett för Fiskeleaderprojekt. 
I en redovisning behövs:

  • Textrapport 
  • Bilder
  • Indikatorblankett   (enbart vid slutredovisning)
    Slutrapporten och indikatorblanketten skall godkännas av Leader Åland innan redovisningen kan behandlas (sker automatiskt via Hyrrä)
  • Kopia på fakturor/kvitton
  • Kontoutdrag eller kvitton på att fakturorna är betalda
  • Sammanställning av kostnaderna
  • Talkotimlista   

Fiskeleaderprojekt: Slutrapporten, bilderna och indikatorerna som Leader Åland skall godkänna innan redovisningen kan behandlas vidare, kan skickas till info@leader.ax

 

 


 


Bli medlem för att få extra rådgivning i projektens alla skeden.

Det här projektet finansierias av Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland och Det operativa programmet för fiskerinäringen på Åland 2015-2020

                


 

De olika projekttyperna har olika ansökningsprocesser. Klicka nedan för att välja vilken typ av projekt ni ansöker om stöd för: 

→ LEADERPROJEKT ←
eller
→ FISKELEADER PROJEKT ←

Stödansökningar kan lämnas in fortlöpande, men behöver vara kompletta minst 3 veckor innan mötet.

Sökande rekommenderas dock lämna in tidigare så den tekniska beredningen hinner utföras innan arbetsgrupperna träffas.

Rådgivning och hjälp före, under och efter processen erbjuds vederlagsfritt från Lokalkraft Leader Åland.