PROJEKTSTÖD MED LEADERMETODEN

Hos Leader Åland kan ni söka stöd för allmännyttiga projekt som utvecklar lokalsamhället utifrån de behov ert närområde har. 

1. Presentera er idé
Kontakta oss för att presentera er idé innan ni lämnar in ansökan. Skicka en beskrivning av projektet (vad ska göras, av vem, varför och vad händer sen) och en projektbudgetskiss till info@leader.ax eller boka tid för en träff. Vi hjälper er att komma igång med en ansökan.

Finansiering till kommersiell verksamhet (företagsstöd) beviljas inte med Leader-metoden

2. Ansök (klicka för att komma vidare)

ANSÖK OM LEADERPROJEKT »

ANSÖK OM FISKELEADERPROJEKT » 

De olika projekttyperna har olika ansökningsprocesser.
Rådgivning och hjälp före, under och efter processen erbjuds vederlagsfritt från Lokalkraft Leader Åland.

3. Beslut
Leader Åland bereder ansökan. Vi håller kontakten under processen. Aktionsgruppen (LAG eller FLAG) behandlar projektet på ett möte. När projektet har förordats av Leader Åland skall Ålands landskapsregering göra en teknisk kontroll, laglighetsgranskning, och faställa beslutet.

4. Genomförande

Projektet kan börja när ansökan blivit registrerad. Vi rekommenderar dock att man väntar till beslutet från den lokala aktionsgruppen eller Ålands landskapsregering kommit.

5. Redovisning (Läs mer här >>)
Projektstödet fås mot redovisning (vid flera gånger under projekttiden), alternativt mot ansökan om förskott. Ansökan om redovisning riktas mot Ålands landskapsregering, via Hyrrä för Leaderprojekt och på pappersblankett för Fiskeleaderprojekt. 
I en redovisning behövs:

Slutrapporten och indikatorblanketten skall godkännas av Leader Åland innan redovisningen kan behandlas (sker automatiskt via Hyrrä)

Fiskeleaderprojekt: Slutrapporten, bilderna och indikatorerna som Leader Åland skall godkänna innan redovisningen kan behandlas vidare, kan skickas till info@leader.ax

 

 


 


Bli medlem för att få extra rådgivning i projektens alla skeden.

Det här projektet finansierias av Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland och Det operativa programmet för fiskerinäringen på Åland 2015-2020

                


 

ANSÖKNINGSDEADLINE 2019:

31 januari
31 mars
31 maj
30 september
30 november

Rådgivning och hjälp före, under och efter processen erbjuds vederlagsfritt från Lokalkraft Leader Åland.

Under perioden 2014-2020 genomförs Leader på Åland genom två EU-program. Hos Lokalkraft Leader Åland kan ni söka stöd för ert Leaderprojekt eller ert Fiske-Leaderprojekt. (Läs mer om Leader här)

VANLIGA FRÅGOR >>