I nuläget tar den lokala aktionsgruppen (LAG) enbart emot Leaderansökningar inom ramen för tyngdpunkten Natur & Miljö. Ansökan är alltså för tillfället stängd för projekt som härrör till tyngdpunkten Kunskap eller Samhällsutveckling. 

Vid frågor eller rådgivning, ta kontakt med Alexandra de Haas, info@leader.ax eller 0457 345 0450.

För rådgivning och planering av våtmarker och likande miljöförbättrande åtgärder, ta kontakt med Kristoffer Rancken, kristoffer@forestream.net, 040 084 8187

 

ANSÖK OM STÖD FÖR LEADERPROJEKT: 

Checklista:

 • Sökande skall ha ett FO-nummer (räcker ej med föreningsregisternummer)
 • Skriv en projektplan och projektbudget 
 • Ta kontakt med Leaderkontoret för rådgivning 
 • Aktivera e-tjänsten (läs mer om e-ansökan nedan)
  • ta kontakt för rådgivning
  • om det inte är möjligt att lämna in elektroniskt skall ansökningsblankett begäras
 • Lista på vilka övriga bilagor som behövs finns till höger

 

E-ansökan

EU kräver numera ett elektroniskt stödsystem. Pappershanteringen minskar och den sökande får möjlighet att följa projektet genom alla processer. Ålands Landskapsregering har valt att använda samma system som används i övriga Finland för motsvarande stöd. Tjänsten kallas Hyrrä. Ta kontakt för rådgivning!

Så här använder ni Hyrrä:

1. Innan ni kan logga in i Hyrrä första gången behöver ni aktivera Hyrrä i Katsotjänsten (Se videoinstruktion här >>). Om ni inte har katsokoder ännu kan ni skaffa det härBehöver ni ge Hyrrä-behörighet till en projektledare eller någon annan i organisationen så finns instruktioner här >>.  När detta är gjort kan ni börja använda tjänsten. 

2. Logga in på Hyrrä med dina personliga bankkoder »
Ni kan logga in hur många gånger som helst.
OBS, använd privat surfning. Se videoinstruktion här.

3. Ansök om "Utvecklingsstöd, Åland"

Här visar vi hur man ansöker om sitt första projekt:

 

4. Fyll i formulären och ladda upp bilagorna under fliken projektplan.
Ni kan spara och logga ut för att fortsätta senare. Ta kontakt vid frågor!

5. Personen/personerna med teckningsrätt loggar in med sina bankkoder och undertecknar samt skickar in ansökan. Ni får ett meddelande per e-post när ansökan anhängigjorts. Komplettering görs även via Hyrrä vid behov.

 

Stödansökan kan lämnas in fortlöpande under åren 2016-2020,

Illustration över processen

PROJEKTSTÖDET:

 • 60 eller 80 % av stödberättigade kostnader (offfentlig finansiering kan max vara 50 000 euro och totalbudget mao inte större än 83 000 euro enligt reviderad strategi from 2017)
 • Rekvistion:
  • Anhållan om förskott
   eller
  • i efterhand mot redovisning, i regel två ggr per år.
 • Resterande 20 eller 40 % kan bestå av andra bidrag (ej PAF), egna medel eller andra privata bidrag samt talkoarbete

TALKOARBETE / IDEELLT ARBETE / OBETALT FRIVILLIGT ARBETE

I många föreningar ställer medlemmar upp och arbetar gratis. Detta vill vi uppmuntra - därför kan ni som sökande värdera de beräknade arbetstimmarna till 15 euro i timmen. Detta sätts både in som en kostnad i budgeten och räknas som en egen finansiering i finansieringsplanen.

 • Sätts in som en kostnad i projektbudgeten
 • Värderas till 15 euro per person i timmen (samt extra per maskin, se tabell nedan)
 • Beskriv vad arbetet består av i projektbudgeten (uppskattning av hur många personer, timmar och vad som är tänkt att göra)
 • Arbetet fylls under projektets gång i här: Talkotimlista   

 Bli medlem för att få extra rådgivning i projektens alla skeden.

Det här projektet finansierias av Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland och Det operativa programmet för fiskerinäringen på Åland 2015-2020

                

ANSÖKNINGSDEADLINE 2019:

31 januari
31 mars
31 maj
30 september
30 november

Innan du börjar:
» Skaffa KATSOkoder (samt FO-nummer)
» Aktivera Hyrrä i KATSO  
» Ge andra Hyrrä-behörighet
» Hyrräs egen anvisning
» INSTRUKTIONSVIDEOS 

BÖRJA ANSÖKA:

 Logga in i 
(Kom ihåg att aktivera via KATSO först)

BILAGOR TILL ANSÖKAN:

Ladda ner listan på alla bilagor »

Mall för projektplan 

Mall för projektbudget  

Konkurrensutsättningsmall  

Indikatorblankett  

Medfinansieringsintyg 

Deltagarintyg 

 

 

GODKÄNDA PROJEKTKOSTNADER »

LEADER STRATEGI FÖR ÅLAND 2015-2020 »

Ansökningar lämnas in när som helst under perioden 2016-2020