Redovisning av FiskeLeaderprojekt

Projektstödet fås mot redovisning inom tre månader efter projektets slut, alternativt mot ansökan om förskott. Vid större projekt är delredovisning möjlig, flera tillfällen under projekets gång.

 • Textrapport, mall
  Använd rubrikerna och svara på frågeställningarna i en löpande text
  eller fyll i blanketten
 • Bilder
 • Indikatorblankett   (endast vid slutredovisning)
  Slutrapporten och indikatorblanketten skall godkännas av Leader Åland innan redovisningen kan behandlas
 • Redovisningsblankett 
 • Fakturor 
 • Kvitton/kontoutdrag
 • Sammanställning av kostnaderna
 • Talkotimlista    underskriven av deltagare

Kom ihåg att även nämna diarienumret som står på beslutet. 

Redovisningen skickas till:
Ålands Landskapsregering 
Näringsavdelningen, Fiskeribyrån
PB
AX 22101 Mariehamn

Slutrapporten, bilderna och indikatorerna som Leader Åland skall godkänna innan redovisningen kan behandlas vidare, kan skickas till info@leader.ax

Behöver ni hjälp med redovisningen eller att logga in i Hyrrä?

Ta kontakt med kontoret så bokar vi in en tid!


 


Bli medlem för att få extra rådgivning i projektens alla skeden.

Det här projektet finansierias av Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland och Det operativa programmet för fiskerinäringen på Åland 2015-2020