Ansök elektroniskt, del 1: Aktivera Hyrrä i KATSO

EU kräver numera ett elektroniskt stödsystem. Ålands Landskapsregering har valt att använda samma IT-tjänst som resten av Finland för Leaderprojekt och övriga landsbygdsutvecklingsstöd och jordbruksstöd. 

Men hur kommer vi igång? 

Jo, skaffa KATSO-kod (skapa ny eller få fullmakt) för föreningen eller företaget du representerar, aktivera Hyrrä i KATSOtjänsten och sedan är det bara att logga in med personliga bankkoder i Hyrrä.

Se del 1 av hur man aktiverar Hyrrä i KATSO-tjänsten:
Flytta fram till 3:28 om ni är bekanta med KATSO-tjänsten redan.

 

(Fiskeleaderprojekt ansöks fortsättningsvis till pappers. Kontakta Leader Åland för mer information eller ladda ner blankett i höger spalt på http://leader.ax/sv/leaderstod/soka_projektstod/blanketter/​ )

Ansök elektroniskt, del 2: Logga in i Hyrrä

I del 1 av videoklippen fick vi se hur man aktiverar Hyrrä i KATSO-tjänsten. Nu är det dags att logga in i Hyrrä, se hur i del 2 här:

Ansök elektroniskt, del 3: Ansök om projektstöd i Hyrrä

I del 1 av videoklippen fick vi se hur man aktiverar Hyrrä i KATSO-tjänsten och i del 2 hur man loggar in. Här visar vi hur man ansöker om sitt första projekt* !

(Fiskeleaderprojekt ansöks fortsättningsvis till pappers. Kontakta Leader Åland för mer information eller ladda ner blankett i höger spalt på http://leader.ax/sv/leaderstod/soka_projektstod/blanketter/​ )