BLI MEDLEM - DU BEHÖVS!

  • Du får veta vad som är på gång inom Leader arbetet. Föreningen skickar ut  medlemsbrev via e-post

  • Delta i föreningsmöten. På föreningens höstmöte vart annat år väljs medlemmarna i den lokala aktionsgruppen LAG (de som förordar projekt)

  • Möjlighet att delta i aktiviteter och vara med och påverka.

  • Extra hjälp från kontoret gällande projektansökning, redovisning etc.

För att bli medlem i Leader Åland betalar du in medlemsavgiften till
Andelsbanken, konto FI78 5578 0420 1108 69

Ange referensnummer: 2016 12514

Privatpersoner 25 euro för hela programperioden (engångssumma).
Förening el sammanslutning 20 euro/år.
Kommuner 1 €/invånare

Meddela era kontaktuppgifter till kontoret. Namn, e-post, adress o telefon. Skicka gärna uppgifterna via e-post.

www.leader.ax
Tel: -358 (0)457 34 35 450, eller +358 (0) 15530, 
e-post: info@leader.ax